BANGKOK AIRWAYS

Bangkok Airways (PG) (บางกอก แอร์เวย์) : สำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบิน สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ ราคาประหยัด ราคาถูกใจ

แฮปปี้วีซ่า นำเสนอบริการสำรองที่นั่ง  ตั๋วเครื่องบินสายการบิน  Bangkok Airways (PG) (บางกอก แอร์เวย์) ราคาประหยัด พร้อมบริการประทับใจ ให้ท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง ด้วยสารการบินชั้นนำของโลก ทั้งใน ทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และปลายทางอื่นๆทั่วทุกมุมโลก ให้แฮปปี้วีซ่าเป็นผู้ช่วยของท่านในการเดินทางที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ โดยท่านสามารถสอบถามราคาเที่ยวบินผ่าน Callcenter Happy visa และสำรองที่นั่งได้ทันที สอบถามโปรโมชั่นสายการบิน  Bangkok Airways (PG) (บางกอก แอร์เวย์) ที่ 02-2892163 หรือ สายด่วนถึงเราที่ 0889195010  บริการประทับใจรอท่านอยู่ กับ Happy visa.com


 

 

BANGKOK AIRWAYS (PG) (THAILAND)

99 moo 14 Viphavadee Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel 0-2265-5555   Airport 0-2535-3513-4

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) เป็นสายการบินเชิงพาณิชย์ ดำเนินงานโดย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเริ่มดำเนินงานกิจการด้านการบินเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2511 ในแผนกการบินสหกลแอร์ บริษัท กรุงเทพสหกล จำกัด ซึ่งในระยะแรกได้ดำเนินกิจการทำการบินบริการให้แก่หน่วยงานของรัฐบาลรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและธุรกิจ เอกชนต่าง ๆ ที่มาใช้บริการ ได้แก่

 • Oversea International Constructions Committee (OICC)
 • Union oil
 • Okanagan
 • Esso Parker Drilling Co
 • Texs Pacific Offshoer Int.
 • Conoco Halliburton
 • Thai Shell American Embassy (BKK)
 • International Committee Red Cross (ICRC)

การดำเนินงานได้เจริญรุดหน้าอยางมั่นคง และในปี พ.ศ. 2527 การดำเนินงานธุรกิจการบิน พาณิชย์ได้แยกตัวออกจากบริษัท กรุงเทพสหกล จำกัด โดยการจัดตั้งเป็น บริษัท สหกลแอร์ จำกัด นับเป็น จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจการเดินอากาศของบริษัทฯ และจากการดำเนินการรวมทั้งการ ให้บริการที่ได้มาตรฐานที่ จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม ให้ ขยายขอบขายการบริการ โดยการอนุญาตให้บริษัทฯ ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบประจำ ภายในประเทศ เมื่อ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ซึ่งเป็นการทำการบินที่มีลกษณะ บินประจำ มีกาหนดเวลา และ ตารางบินทีแน้นอนเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารทั่วไปแบบสายการบินพาณิชย์ทำให้บริการแก่สาธารณชน ซึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดทำการบินปฐมฤกษ์ ในเส้นทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา, กรุงเทพฯ – สุรินทร์ และ กรุงเทพฯ – กระบี่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2529 ในช่วงนัน บริษัทฯ ได้นำอากาศยานแบบ BANDEIRANTE EMB 110 P1 ขนาด 18 ที่นั่งมาใชทำการบินซึ่งเป็นการเปิดยุคการบินประจำ ภายในประเทศโดยภาคเอกชน ของประเทศไทย ต่อมาบริษทฯ ได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท สหกลแอร์ จำกัด เป็น “บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด” เพื่อให้สอดคลองกับภาษาอังกฤษในชื่อ “Bangkok Airways Co.Ltd.” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2532 ต่อมาบริษัทฯ มีแผนการที่จะขยายการบินบริการในเส้นทางอื่น ๆ แต่ก็ถูกนโยบายการบินของ ทางราชการในสมัยนั้นทีจำกัดสิทธิการบินไว้ กล่าวคือ บริษัทฯ ไม่สามารถจะทำการบินในเส้นทางที่ทับกับ เส้นทางที่สายการบินของรัฐทำการบินอยู่ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดหาเส้นทางบิน ใหม่โดยการลงทุนก่อสร้างสนามบินของบริษัทฯ ที่เกาะสมุย เพื่อใช้รองรับเส้นทางบินของบริษัทฯ โดยได้เปิดทำการบิน เที่ยวแรกจากกรุงเทพฯ สู่เกาะสมุยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2532 ด้วยอากาศยาน แบบ DASH – 8 ความจุ 37 ที่นั่ง ในช่วงระยะแรก บริษทฯ ทำการบินเส้นทาง กรุงเทพฯ – สมุย และ กลับ ด้วยความถี่ 2 เที่ยวบินต่อวัน ในปัจจุบันนี้ บริษัทฯ เพิ่มความถี่เทียวบินในเส้นทางนี้ ประมาณ 25 เที่ยวบินต่อวัน ตามกำหนดเวลาบินแต่ละฤดูกาล บริษัทฯ ได้พัฒนากิจการเดินอากาศของบริษัทฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสนองความต่องการของผู้ที่มาใช้บริการเดินทางด้วยอากาศยาน ของบริษัทฯ โดยตลอดมา ด้วยการจัดหาอากาศยานที่มีความทันสมัยรวดเร็วและที่มความปลอดภัย อย่างสูงสุดมาใช้ทำการบริการ พร้อม ๆ ไปกับการพัฒนาทางวิ่งของสนามบินสมุย จนสามารถรับ น้ำหนักอากาศยานแบบที่ทนสมัยกว่าอากาศยานแบบ Dash8 ที่เคยใช้ทำการบินอยู่ นั่นคืออากาศยาน แบบ ATR 72 – 200 ที่มีน้ำหนักวิ่งขึนสูงสุด 22 ตัน จนถึงปัจจุบันนี้ กรมการบินพาณิชย์ได้อนุญาตให้ สนามบินสมุยสามารถรับน้ำหนักอากาศยานได้ถึง 55 ตัน เพื่อรองรับอากาศยานแบบ Boeing 717 ขนาดความจุ 125 ที่นั่ง และบริษัทฯ ก็ได้นำอากาศยานแบบ Boeing 717 นี้ขามาใช้ทำการบินใน เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2544 เป็นต้นมา ในปัจจุบน บริษัทฯ การบินกรุงเทพ จำกัด ใช้อากาศยานกังหันใบพัด (Turbo Prob) ที่ ทันสมัย แบบ ART 72 ความจุ 70 ที่นั่ง จำนวน 9 ลำ และอากาศยานกังหันไปพ้น (Turbo Jet) แบบ Boeing 717 ความจุ 125 ที่นั่ง จำนวน 4 ลำ สำหรับใช้บริการในเส้นทางทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคม นับตั้งแต่ บริษท การบินกรุงเทพ จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขาย ในการ เดินอากาศแบบประจำมีกำหนด เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา บริษทฯ ได้เปิดทำการบินบริการใน เส้นทางที่ได้รับอนุญาตแล้ว จนถึงปัจจุบันดังนี้

 • 1. กรุงเทพ – นครราชสีมา และกลับ เริ่มตั้งแต่ 20 มกราคม 2529
 • 2. กรุงเทพ – สุรินทร์ และกลับ เริ่มตั้งแต่ 20 มกราคม 2529
 • 3. กรุงเทพ – กระบี่ และกลับ เริ่มตั้งแต่ 20 มกราคม 2529
 • 4. กรุงเทพ – สมุย และกลับ เริ่มตั้งแต่ 25 เมษายน 2532
 • 5. สมุย – ภูเก็ต และกลับ เริ่มตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2532
 • 6. สมุย – หาดใหญ่ และกลับ เริ่มตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2532
 • 7. กรุงเทพ – หัวหิน และกลับ เริ่มตั้งแต่ 6 เมษายน 2533
 • 8. กรุงเทพ – แม่ฮ่องสอน และกลับ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2535
 • 9. กรุงเทพ – ตรัง และกลับ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2535
 • 10. กรุงเทพ – อู่ตะเภา และกลับ เริ่มตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2535
 • 11. อู่ตะเภา – เชียงใหม่ และกลับ เริ่มตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2535
 • 12. อู่ตะเภา – ภูเก็ต และกลับ เริมตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2535
 • 13. กรุงเทพ – เลย และกลับ เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2536
 • 14. อู่ตะเภา – สมุย และกลับ เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2536
 • 15. กรุงเทพ – ระนอง – ภูเก็ต และกลับ เริ่มตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน 2538
 • 16. กรุงเทพ – สุโขทัย – เชียงใหม่ และกลับ เริ่มตั้งแต่ 11 เมษายน 2539
 • 17. สมุย – กระบี่ และกลับ เริ่มตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2542
 • 18. กรุงเทพ – ตราด และกลับ เริ่มตั้งแต่ 31 มีนาคม 2546

นอกจากเส้นทางบินที่ บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตให้ทำการบินภายในประเทศข้างต้นแล้ว บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด ยังได้รับอนุญาตจากกรมการบินพาณิชย์ใหทำการบินบุกเบิกประเทศ กัมพูชาสู่สันติภาพ บริการแก่คนโดยสาร นักท่องเที่ยวทัวไปในลักษณะการบินประจำ ในเส้นทาง กรุงเทพ – พนมเปญ และกลับ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2533 เป็นต้นมาในความถี่เที่ยวบิน สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน จนบริษัทฯ ขยายความถี่เป็นทำการบินวันละ 2 เที่ยวบิน และในปัจจุบันนี้ บริษัทฯ เปิดทำการบินในเส้นทาง กรุงเทพ – พนมเปญ และกลับ ด้วยความถี่ 3 เที่ยวบินต่อวัน และทำ การบินเช่าเหมาบุกเบิกเส้นทางท่องเที่ยวไปประเทศสหภาพพม่า ในเส้นทาง เชียงใหม่ – บากัน – มัณฑเลย์ และกลับ สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ตั้งแต่ ตุลาคม 2533 ซึ่งต่อมาได้หยุดทำการบินในเส้นทางนี้ เป็นการชั่วคราว จากแนวคิดในเรื่องการบุกเบิกและขยายเส้นทางบินไปต่างประเทศของบริษัทฯ ทำให้ กระทรวงคมนาคมเล็งเห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการบินเส้นทางต่างประเทศของบิน เส้นทางต่างประเทศของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด กระทรวงคมนาคมโดยกรมการบินพาณิชย์จง ได้ออกใบอนุญาตให้บริษัทฯ ทำการบินต่างประเทศเพิ่มขึ้นในอีกหลายเส้นทาง ซึ่งยังคงทำการบินอยู่ จนถึงขณะนี้ ได้แก่

 • 1. สมุย – สิงคโปร์ และกลับ เริ่มตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2540
 • 2. กรุงเทพ – เสียมราฐ และกลับ เริ่มตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน 2540
 • 3. กรุงเทพ – เชียงใหม่ – เชียงรุ้ง และกลับ เริ่มตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2544
 • 4. กรุงเทพ – สุโขทัย – หลวงพระบาง และกลับ เริ่มตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2544
 • 5. กรุงเทพ –เชียงใหม่ – ซีอาน และกลับ เริ่มตั้งแต่ 31 มีนาคม 2545

และเตรียมแผนการเปิดบินไปจุดต่าง ๆ ในสหภาพพม่า ในจุดท่องเทียวถิ่นอารยธรรมในอดีต เช่น มัณฑเลย์ บากัน ฯลฯ และนอกเหนือจากเส้นทางบินข้างต้นแล้ว ในปัจจุบนบริษัทฯ ยังได้ กำหนดนโยบายทำการบินเชื่อมต่อจุดท่องเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีนทีทางสหประชาชาติกำหนดให้ เป็นมรดกโลก (World Herritage) โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ไปยังสุโขทัยเชื่อมต่อไปยังเมืองหลวง พระบาง ประเทศสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ดานัง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และกลับมากรุงเทพ โดยเริ่มเปิดทำการบินในกำหนดเวลาทำการบินประจำฤดูร้อน ปี 2545 ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2545 เป็นต้นไป